Orgadesk Home
 
Vrijblijvend een afspraak?

Orgadesk, Utrecht
06-34871850
a.kuipers@orgadesk.nl

Over Orgadesk

Ardy Mijn naam is Ardy Kuipers en Orgadesk is mijn bedrijf.

Ik heb zowel in de private als in de collectieve sector gewerkt; als ICT-implementatieconsultant, docent, reďntegratieconsultant, projectleider, sr. beleidsmedewerker en manager. Ik bundel in Orgadesk mijn talenten, werkervaring en vaardigheden.

Ik heb bij herhaling kunnen vaststellen dat het niet beheersen van informatiestromen, het ontbreken van (beschrijving van) procedures en achterstalligheid in het ordenen van archief, dossiers en e-mail, schade toebrengen aan bedrijf, werknemers en imago. En in privésituaties kan wanorde de sfeer behoorlijk verpesten.

En waar ík nou echt van geniet is om ervoor te zorgen dat het werk vloeiend loopt en dat de werk- of leefomgeving aangenaam is. Door mijn didactische ervaring en kwaliteiten ben ik ook in staat mensen te leren hoe zij dat op een structurele manier kunnen bewerkstelligen.

Mijn stijl van werken is praktisch en methodisch, in samenspel met de klant; betrouwbaar en vriendelijk, maar ook direct en confronterend als dat nodig is.
Ik onderschrijf de ethische code van de beroepsvereniging NBPO.

CV Ardy Kuipers
 
Nederrijn, structuur door strekdammen houdt de rivierbedding in toom
Vogels, structuur voor collectief leiderschap
© 2010 Orgadesk, ArdyKuipers, laatste update 20-02-12